Skip to main content

Hjælp til alt "det kedelige"

Bogføring, SKAT, moms m.v.
Hjælp til din daglige bogføring

Her kan du få hjælp til:

 • Bogføring af bilag
 • Fakturering og rykkerprocedur
 • Løbende afstemning af alle regnskabsposter
 • Opstilling af perioderegnskaber efter momsperioder (hvis du er momspligtig)
 • Indberetning af moms til SKAT
 • Hjælp til indberetning af selvangivelse til SKAT
 • Regnskabsmøde ved årsafslutning
 • Automatisering mellem bookingsystemer og bogføringssystemer
 • Og meget mere.. 

Pris for bogholderiopgaver afregnes med kr. 350,00 plus moms pr. time - minimum kr. 500,00 plus moms pr. måned

Hjælp til det fundamentale og "lidt kedelige"

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Oprettelse af din virksomhed hos VIRK/SKAT
 • Sparring om moms og momsfritagelse
 • Udarbejdelse af budget
 • Udarbejdelse af forretningsplan (så får du et klart overblik over både retning og mål)
 • Sparring omkring, hvordan du kan komme til at leve af dit virke, på den måde, som du ønsker
 • Hvad du SKAL i forhold til din bogføring, og hvad du skal huske, for at hjælpe dig selv
 • Og meget mere....

Pris for sparring og hjælp afregnes med kr. 350,00 plus moms pr. time.