Skip to main content

Hjælp til alt "det kedelige"

Bogføring, SKAT, moms m.v.
Hjælp til din daglige bogføring

Her kan du få hjælp til:

 • Bogføring af bilag
 • Fakturering og rykkerprocedur
 • Løbende afstemning af alle regnskabsposter
 • Opstilling af perioderegnskaber efter momsperioder (hvis du er momspligtig)
 • Indberetning af moms til SKAT
 • Hjælp til indberetning af selvangivelse til SKAT
 • Regnskabsmøde ved årsafslutning
 • Automatisering mellem bookingsystemer og bogføringssystemer
 • Og meget mere.. 

Pris for bogholderiopgaver afregnes med kr. 400,00 plus moms pr. time - minimum kr. 500,00 plus moms pr. måned. 

Du kan til enhver tid opsige vores samarbejde ved indeværende måneds udgang.

Hjælp til det fundamentale og "lidt kedelige"

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Oprettelse af din virksomhed hos VIRK/SKAT
 • Sparring om moms og momsfritagelse
 • Udarbejdelse af budget
 • Udarbejdelse af forretningsplan (så får du et klart overblik over både retning og mål)
 • Sparring omkring, hvordan du kan komme til at leve af dit virke, på den måde, som du ønsker
 • Hvad du SKAL i forhold til din bogføring, og hvad du skal huske, for at hjælpe dig selv
 • Og meget mere....

Pris for sparring og hjælp afregnes med kr. 400,00 plus moms pr. time. 

Så har du brug for hjælp en enkelt gang, eller løbende til at tjekke op på din bogføring m.v., så er denne løsning til dig.