Sorg og tab

SorgNår vi mister et nært familiemedlem eller en god ven, medfører det naturligvis en stor sorg. Livet kan føles uoverskueligt eller uretfærdigt. Følelserne er måske diffuse eller så svære, at vi ikke længere kan se nogen mening eller vej frem.

Får vi ikke tacklet sorgen, men gemmer den væk i stedet, vil der sandsynligvis opstå nogle reaktioner senere i livet. Måske kommer det i form af depressioner, stress, opfarenhed eller andet.

Sorg kan også opstå, når vi møder modgang i form af alvorlig sygdom, tab af erhvervsevne, mistet arbejde eller andre tab, vi kommer ud for i livet.

Jeg har selv følt sorg tæt på, både i form af afsked med kære og i form af alvorlig sygdom. I forbindelse med min brystkræft, kom jeg igennem flere omgange med sorg, ligesom jeg har været i kontakt med dyb sorg i forbindelse med beslutninger, jeg gerne ville have gjort om og hvor jeg har svigtet. Det kan være meget sorgfuldt at opleve, at man ikke kan gøre det gjorte om og at andre har lidt under de beslutninger, man selv har taget.

Skilsmisse kan også medføre følelser af tab. Tab af en partner, tab af en drøm og tab af det liv, man troede var på en bestemt måde. Også her kan sorgbearbejdelse i et terapeutisk forløb være med til at finde lyset, håbet og livet igen.

Netop sorgarbejdet har jeg følt som en stor gave og en god proces, der har været med til at få mig ledt igennem smerten og tilbage til livet og glæden.

Kom og få en snak om din sorg, og lad os sammen finde en vej igennem.

Der vil senere blive mulighed for at deltage i sorggruppe på 5-7 deltagere.