Ramt af kræft - individuelt forløb

Efteraar1At blive ramt af kræft kan sætte mange store processer igen. Mange spørgsmål kan dukke op, f.eks.:

  • Hvorfor får jeg kræft?
  • Hvad vil det fortælle mig?
  • Hvad med livet og døden?
  • Hvad med min familie?
  • Hvorfor lige mig?
  • Hvad skal jeg gøre med behandling?
  • Hvem kan jeg læne mig op ad?
  • Og mange flere spørgsmål, der ikke altid kan rummes og landes med klare svar og accept i dig selv eller i dine nære relationer.

Der er som oftest angst forbundet med en kræftdiagnose. Angst for døden og for sygdommen i sig selv. Angst for, hvad der skal blive af familien, angsten for eventuelle behandlinger.

Der kan være utryghed om de tilbud, der er fra systemet og til- eller fravalg af behandling og det kan være meget ensomt at stå med de valg og de følelser, der følger med.

Et terapeutisk forløb, med alvorlig sygdom som udgangspunkt, vil være med til at forløse, støtte, finde mening og styrke til at se vejen og måske forløse de årsager, der ligger til grund for denne ubalance i kroppen.

Samtidig kan det være med til at støtte op om de behandlingsformer, du vælger for netop dig. Det er min erfaring, at det hjælper at skabe accept for de valgt, vi træffer og at arbejde sammen med dem.

I mit rum bliver du mødt lige der, hvor du er i din proces. Du vil blive rummet i kærligt nærvær, set og hørt og du vil have en at "følges med" på din vej.
Jeg har selv stået med kræftdiagnose i 2 omgange og jeg har gået vejen igennem et dybt terapeutisk forløb, der hjalp mig til accept, forståelse, klarhed, mod og styrke. Ud fra dette ved jeg, hvor stor en forskel det kan gøre, at have et sted at lande alt det, der er svært.

Jeg tilbyder også gruppeforløb for kræftramte - se mere herunder